Felttræf 2015 – Program

Felttræf 2015 Program

Felttræf 2015 står for døren og Feltud er stolte over at kunne præsentere endnu et spændende program med fokus på samvær i felten og formidling af gode oplevelser med fuglene.

Som altid er aktiviteterne i felten afhængige af vejrudsigten og kan blive aflyst eller udskudt derefter. Ligeledes kan det ske, at aktiviteter aflyses, hvis en meget sjælden fugl dukker op andetsteds. Alle ændringer i programmet vil blive meldt ud på både Feltuds facebook-gruppe og BirdAlarms “Andet”-gruppe. Er du ikke bruger af Facebook, er du velkommen til at ringe til Kristian Birchvald Jensen på mobil 29 65 69 35 for at høre hvorvidt et kommende arrangement løber af stablen.

BEMÆRK, at programmet kan/vil blive opdateret løbende, så check gerne op seneste version i ugen op til træffet, for at få alle ændringer med!

Programmet ser ud som følger:


LØRDAG D. 10. OKTOBER

Solopgang: Konkurrencerne starter officielt. Læs mere herunder.

Kl. 13.00 – 15.00: Lusketur v. Grønningen

Mødested: Holdepladsen, Maersk Vase v. Standen kl. 13.00.

Til de, der ikke kan vente med at komme i felten, guider Kristoffer Hansen en eftermiddagslusketur i de giftige krat og enge på Grønningen.

Kl. 19.00 – 21.30: Introduktion til Felttræf 2015, samt arrangement omkring feltornitologien of DOF med Hovedbestyrelsen og Feltudvalget.

Mødested: Naturskolen, Blåvand Fuglestation kl. 19.00.

Kristian Birchvald Jensen og Morten Kofoed-Hansen byder velkommen til Felttræf 2015, gennemgår pratisk information mv. Kl. (20.30) inviterer Feltudvalget og Hovedbestyrelsen felttræfsdeltagerne til et arrangement, hvor vi meget gerne vil høre jeres meninger og ønsker til DOF fra et feltornitologisk perspektiv. Vi håber diskussionen kan bidrage til nye spændende planer for feltornitologien og DOF.


SØNDAG D. 11. OKTOBER

Kl. 8.00 – 10.00: Morgenobs på Blåvands Huk

Mødested: Blåvand fuglestation kl 8.00.

Vil man gerne se nogle gode fugle, er en morgenobs på Blåvands Huk et godt udgangspunkt, hvor tusindvis af trækfugle passerer under de rigtige vejrforhold. Alt efter vind og vejr, kan det dreje sig om både småfugle, rovfugle, ænder, gæs og havfugle. David Manstrup og Mathias Blicher Bjerregård guider, peger de spændende fugle ud og svarer på alskens spørgsmål.

Kl. 10.30 – 12.30: Fælles lusketur i Mosen

Mødested: Blåvand fuglestation kl 10.30.

Efter morgenobs på Hukket guider Kristian Birchvald Jensen en fælles lusketur i “Mosen” bag Hukket og fyrhaven, der i gennem tidens løb har budt på masser af spændende småfugle m.m.

Kl. 19.00 – 20.00: Opsamling på dagens iagttagelser samt hygge

Sted: Naturskolen, Blåvand Fuglestation

Hver aften vil der være aftenarrangement ved fuglestationen, med forskellige indslag fra dag til dag.  Denne dag er der dog fri hygge, da de fleste nok skal se Danmark spille landskamp mod Frankrig kl. 20.45.


MANDAG D. 12. OKTOBER

Kl. 9.00 – 12.00: Fælleslusk v. Skallinglab, Tipmosen og Nyeng

Mødested: Skallingvej 14 kl. 9.00

Henrik Bøhmer og Anders Wiig Nielsen guider en lusketur i det supergiftige område omkring Skallingen og Nyeng. Bl.a. er skovbrynet ved Skallingvej 14 nok Danmarks bedste sted for Fuglekongesanger, der synes at være blevet sjældnere de senere år – så hvis man gerne vil have den på listen, er denne tur et godt bud.

Kl. 19.00 – 20.00: Opsamling på dagens iagttagelser samt hygge

Sted: Naturskolen, Blåvand Fuglestation. Der vil muligvis blive holdt foredrag af en slags, men det er ikke på plads endnu.


TIRSDAG D. 13. OKTOBER

Kl. 7.30 – 15.30: Fanøtur!

Mødested: Parkeringspladsen v. Dokvej 5, Esbjerg Havn (Fanøfærgen)

Felttræffets større satsning lander i år på det super giftige og fuglerige Fanø, der under gunstige vejrforhold passeres af imponerende mængder fugle. Vi mødes kl. 7.30 ved Fanøfærgen på Esbjerg Havn, hvor vi samler folk i biler (ca. 4 pers. pr. bil) og sejler til Fanø med afgang kl. 7.50. Vi kører først til Sønderho og observerer et forhåbentligt stort fugletræk – senere kører vi måske nordpå og tjekker rastfugle ved Rindby Strand. Turen ledes af Hans Henrik Bay, Kristoffer Hansen og Henrik Böhmer og guides af lokalkendte Marco Brodde. Vi sejler hjem igen med afgang kl. 15.30. Turen koster 50 kr. pr. næse, det rene røverkøb for en tur til den vanvittigt spændende ø!

Kl. 19.00 – 21.00: Mågekursus (teori) v. Klaus Malling Olsen

Sted: Naturskolen, Blåvand Fuglestation

Forfatteren af den verdensanerkendte mågebog, Gulls of Europe, Asia and North America er igen i år på banen med et todelt mågekursus, først et foredrag denne aften, og dagen derpå et feltkursus. Egnet for begyndere såvel som øvede.


ONSDAG D. 14. OKTOBER

Kl. 7.30 – 11.00: Småfugletur til Spunsen

Mødested: Skallingenvej 14. Herfra samles vi i så få biler som muligt og kører mod Skallingens Ende.

Sydspidsen af Skallingen, ‘Spunsen’ er rigtig god til at samle spændende småfugle op på efterårstræk. Vi leder efter Bjerglærke, Lapværling og måske Storpiber eller en Dværgværling. Turen ledes af Vicky Knudsen og Henrik Bøhmer

Kl. 13.00 – 15.00: Mågekursus (i felten) v. Klaus Malling Olsen

Mødested: P-pladsen ved Blåvand fuglestation

Klaus Malling Olsen viser hvordan man tager gårsdagens teori med på Nordhukket og anvender den, assisteret af Morten Kofoed-Hansen. Alle med interesse for måger opfordres til at deltage, uanset om man kunne deltage i gårsdagens teorikursus eller ej.

Kl. 19.00 – 21.00: Opsamling + foredrag om havdykænder v. Rasmus Strack

Sted: Naturskolen, Blåvand Fuglestation

Rasmus Strack er ekspert i dykænder, og da området er særligt godt til de sjældne havdykænder, (Amerikansk/Sibirisk Fløjlsand, Amerikansk Sortand, Brilleand), der alle kunne findes her ved sidste Felttræf, vil Rasmus gennemgå denne artsgruppe ved aftenens arrangement. Foredraget følges op af et feltkursus ved Hvidbjerg Strand torsdag, såfremt der ligger dykænder.


TORSDAG D. 15. OKTOBER

Kl. 8.00 – 10.00: Havdykænder i felten v. Rasmus Strack

Mødested: P-pladsen v. Lille Strandvej.

Se beskrivelse under gårsdagens arrangement.

Kl. 10.30 – 12.30: Marehalmstrask v. Hvidbjerg Strand og Grønningen

Mødested: P-pladsen v. Lille Strandvej.

Efter Rasmus Stracks feltkursus, vil Kristoffer Hansen guide en fællestrask gennem marehalmen, for at se om vi kan støve noget sjældent op.

Kl. 19.00 – 21.00: Opsamling m. gættefuglequiz

Sted: Naturskolen, Blåvand Fuglestation

I ugens løb vil der blive utvivlsomt blive fundet masser af spændende fugle og taget en masse gode billeder. Denne aften er afsat til, at du kan vise dine billeder på storskærm over en øl eller en sodavand. Klaus Malling vil hjælpe med at bestemme fuglene, hvis du har fotograferet noget, du er i tvivl om. Kristoffer Hansen og Mathias Blicher Bjerregård runder det sidste aftenarrangement af med en billed-gættefuglequiz, der vil være udfordrende på alle niveauer, så alle har fornøjelse af at deltage.


FREDAG D. 16. OKTOBER

Kl. 8.00-12.00: Felttræf-birdrace

Vi gentager sidste års afslutningsarrangement, Felttræf-birdracet. Startsskuddet går kl. 8.00 ved Blåvand fuglestation, hvor der også skal checkes ind igen kl. 12.00. Her afrapporteres deltagerne deres lister, og vinderen vil blive offentliggjort om aftenen ved fællesspisningen sammen med vinderne af de øvrige konkurrencer.

Kl. 18.00: Fællesspisning på restaurant i Blåvand

Vi genoptager i år fællesspisning som træffets sidste arrangement, hvor vinderne af samtlige konkurrencer vil blive offentliggjort og præmier blive uddelt. Det vil finde sted på en restaurant i Blåvand; helt konkret info følger senere.


Tilmelding:

Man tilmelder sig til træffet enten ved enten at melde til på dette event på Facebook (kræver log-in), ved at skrive en kommentar på bloggen eller ved at sende en e-mail til feltud@gmail.com. Man kan KUN vinde præmier, hvis man er tilmeldt træffet.

Lidt om Blåvand og Blåvand Fuglestation

Blåvands Huk er Danmarks vestligste punkt og af samme årsag én af Danmarks absolut mest spændende fugle-lokaliteter. Fugle fra alle verdenshjørner kan havne her, da de ofte vender om efter en tur ud over Nordsøen og slår sig ned, så snart de får landkending.

Blåvand fuglestation er næstyderste bygning på Blavands Huk. Det er sidste hus på venstre hånd, når du kører mod vest af Blåvandvej.

Foredragene foregår i Naturskolen, som du finder ved at gå ind i indre gård og tage anden dør i bygningen til højre. Der er ikke fri adgang til haven, der da der foretages ringmærkning.

Der vil være salg af øl, vand og lidt sødt til billige penge i forbindelse med aftenforedragene.

Felttræf-området

Felttræf-området udgøres af vadehavsregionen fra grænsen mod syd til Vejers i nord, mod øst afgrænset af hovedvej 11. Mellem hovedvej 11 og Henne går grænsen langs vej 465 mod Henne mod nord, og mod SV herfra vej 181 til A11 ved Varde.

Vadehavsøerne Fanø, Rømø og Mandø er inddraget. Kun fugle fundet i dette område tæller med i konkurrencerne.

Konkurrencer

Som altid udlover vi gavekort til Naturbutikken til finderne af træffets bedste fugle. Dog kan du kun deltage i dysten om præmierne, hvis du er DOF-medlem og tilmeldt Felttræf 2015. Læs mere under tilmelding.

Træffets sjældneste fugl præmieres med et gavekort til Naturbutikken på 1000 kr.

Træffets næstbedste fugl præmieres med et gavekort på 500 kr til Naturbutikken. Det kan dreje sig om den næstsjældneste eller måske en publikumsvenlig fugl, mange har fået fornøjelse af. Hvilket fund, det drejer sig om, er suverænt Feltuds afgørelse.

Holdkonkurrencen.

I holdkonkurrencen handler det om at finde så mange sjældne fugle som muligt i ugens løb. De mest almindelige point-arter (f.eks Lapværling) udløser eet point, mens en ny art for landet vil udløse 20. Et hold kan bestå af 2-5 personer. For arter, der udløser mere end 3 point gælder det, at mere end halvdelen af holdet skal have set fuglen, være enig i bestemmelsen og fuglen skal meldes ud.

Regelsættet findes nederst i invitationen.

Holdenes scores sendes til Hans Henrik Bay på tlf 53646470 senest fredag kl.12.

Holdene tilmeldes til samme telefonnummer. Først fra et hold er registreret, tæller dets fund. Der er åbent for tilmelding op til Felttræf og i hele uge 42.

FT-Birdrace:

Se så mange arter i Felttræf-området som muligt på 4 timer. Én art giver eet point. Man skal være tilbage på Blåvand fuglestation senet fredag kl. 12 til afrapportering. For hvert minut, man overskrider tidsfristen, nedskrives man 5 point. Birdracet starter fredag kl. 08.00 fra Blåvand Fuglestation og Kristoffer Hansen vil forklare reglerne inden holdene slippes løs.

Ringmærkning.

Der ringmærkes dagligt i stationshaven samt i Fyrhaven på Blåvands Huk. Fanges en spændende fugl, vil dette blive meldt ud og ringmærkeren vil lave en fremvisning ved Blåvand Fuglestation. Da fuglenes ve og vel kommer i første række, kan dette ske med kort varsel, hvis fuglen er i dårlig stand.

Der vil måske også være mulighed for en generel fremvisining af fugle i hånden, hvis personalet ikke har for travlt. Dette meldes ud på Facebook-gruppen.

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen og vi håber på endnu et brag af et Felttræf.

Vel mødt til Felttræf 2015

De bedste hilsner

Feltud

Er der spørgsmål til ovenstående/træffet generelt – ring til Kristian Birchvald Jensen: 29656935

Pointgivning i holdkonkurrencen

Pointsystemet i Holdkonkurrencen er udarbejdet med det formål, at der bliver fundet så mange sjældne fugle på træffet, som muligt.

Arternes værdi er fastlagt på baggrund af deres optræden på tidligere træf og strækker sig fra 1 point for regelmæssige fugle til 20 point for ny art for landet. Enkelte ”dyre arter”, der kan optræde talrigt udløser kun point én gang per hold.

Et hold kan bestå af 2-5 personer. Ajourføring med points skal gøres af holdet selv. Kun fugle, der opdages af en holddeltager udløser point for holdet. Alle arter, der udløser 3 point eller mere skal ses af over halvdelen af deltagerne på et hold eller fotodokumenteres behørigt.

Holdets liste over pointgivende arter og samlede pointsum skal være rapporteret til Hans Henrik Bay (tlf. 53646470) senest fredag kl.12. Vinderlisten vil blive gennemgået.

Bemærk at:

KUN RASTENDE FUGLE ER POINTGIVENDE, MED MINDRE OVERTRÆKKENDE FUGLE SES AF MINDST 3 OBSERVATØRER ELLER FOTODOKUMENTERES BEHØRIGT.

SU-ARTER OG ANDRE ARTER, DER GIVER MINDST 12 POINT, SKAL SES AF MINDST 5 OBSERVATØRER ELLER FOTODOKUMENTERES BEHØRIGT.   FOR AT ARTEN KAN GIVE POINT SKAL FUGLEN KUNNE GODKENDES AF SU PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. 

ALLE ARTER, DER UDLØSER 4 POINT ELLER MERE SKAL RAPPORTES

Islom 5 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD

Hvidnæbbet lom 8

Nordisk Lappedykker 1 (også for multiforekomst)

Lille Stormsvale 5 – UDLØSER KUN POINT ÉN GANG PER HOLD

Silkehejre 8 (også for multiforekomst)

Dværggås 5 (også for multiforekomst)

Sortbuget Knortegås 4

Rødhalset Gås 7 (også for multiforekomst)

Rødhovedet and 10 (også for multiforekomst)

Kongeederfugl 12 (også for multiforekomst)

Amerikansk Skarveand 12 (også for multiforekomst)

Amerikansk Krikand 8

Steppehøg 8

Jagtfalk 12

Stribet ryle 10 (også for multiforekomst)

Tredækker 8

Odinshane 8 (også for multiforekomst)

Thorshane 5 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD

Sibirisk hjejle 10

Amerikansk hjejle 15

Lunde 5 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD

Sorthovedet måge 4 (også for multiforekomst)

Sabinemåge 6 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD

Gråmåge 5

Hvidvinget måge 8

Hvidvinget terne 10

Hærfugl 10

Lille flagspætte 5

Toplærke 10 point (kun uden for Hirtshals)

Markpiber 10

Storpiber 7

Tajgapiber 12 (også for multiforekomst)

Blåhals 10

Sibirisk Bynkefugl 12

Høgesanger 8

Brun løvsanger 12

Schwarz løvsanger 16

Lundsanger 12

Hvidbrynet løvsanger 4

Fuglekongesanger 10

Humes Sanger 15

Rødtoppet fuglekonge 3 (også for multiforekomst)

Lille fluesnapper 8

Pungmejse 4 (også for multiforekomst)

Stor tornskade 1

Nøddekrige 8 (også for multiforekomst)

Rosenstær 10

Hvidsisken 5 (også for multiforekomst) – SKAL FOTODOKUMENTERES

Hvidvinget korsnæb 2 (også for multiforekomst)

Lapværling 1 (også for multiforekomst)

Dværgværling 12

Herudover ifølge asteriskbenævnelser i den nyeste udgave af Fugle i felten:

*=14

**=16

***=18

ny art for landet=20

Fænologipoint:

Skovpiber 1 Grå fluesnapper 2

Rødstjert 1 Broget fluesnapper 2

Rørsanger 1 Sivsanger 2

Havesanger 1 Tornsanger 2

Digesvale 1 Bynkefugl 2

Bysvale 1 Rødrygget tornskade 2

Gul vipstjert 1 Mursejler 2

Der er plads til at Felt-UD kan uddele fænologipoint og point for overraskelser som eksempelvis Karmindompap, Gulirisk, Rødstrubet Piber eller Turteldue.

Medlemmer fra FELT-UD kan deltage i holdkonkurrencen, men træder automatisk ud af juryen. Desuden kan medlemmer fra Felt-UD ikke vinde præmier i holdkonkurrencen.

Held og lykke derude i krattene!

med venlig hilsen

Felt-UD

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s